• Eco-friendly ICT-based training outcomes for adults 2019-1-BG01-KA204-062366

  • Eco-friendly ICT-based training outcomes for adults 2019-1-BG01-KA204-062366

  • Eco-friendly ICT-based training outcomes for adults 2019-1-BG01-KA204-062366

СИД-97, България е инженерна компания, която работи на българския пазар за преработка на храни от 1997 г. Нейната мисия е фокусирана върху екологосъобразни дейности, които подпомагат развитието на зелената икономика в национален мащаб. Основните й дейности са насочени към областта на хранителната промишленост, биотехнологиите, фармацевтичната промишленост и химическата промишленост. Компанията изпълнява технологични проекти, доставя оборудване и резервни части, сглобява автоматизирани агрегати, осигурява пълна автоматизация на процесите, монтаж и следпродажбено обслужване. Нейният персонал се състои от квалифицирани инженери, икономисти, технолози, мениджъри с професионален опит в проектирането и прилагането на нови биомедицински, електронни, аерокосмически и информационни технологии и системи за създаване на прототипи на нови дизайни. Компанията има опит и в разпространение и експлоатация на резултати благодарение на мрежата си от бизнес партньори, индустриални организации и изследователски звена в областта на проекта, в България и чужбина. https://sid97.com/