• Eco-friendly ICT-based training outcomes for adults 2019-1-BG01-KA204-062366

 • Eco-friendly ICT-based training outcomes for adults 2019-1-BG01-KA204-062366

 • Eco-friendly ICT-based training outcomes for adults 2019-1-BG01-KA204-062366

ECO-Train ръководство: Как да подготвим и използваме модули, базирани на резултати от обучението, за обучителите на възрастни

 • Ръководител: P8 SID 97 Ltd., BG
 • Проектни структури: PSC, DUC and QMC
 • Езици:               EN
 • Медия(ии): Уебсайт
 • Продължителност: - 31.10.2021
 • Целева група: Обучители на възрастни
 • Съдържание: Определяне, организация, изпълнение и оценка на всички необходими действия за структуриране на резултати от обучението
  • Разработване на резултати от обучението - как да пишем резултати от обучението
  • Конструиране на единици от обучителни резултати - структуриране на програмата за обучение на ECO-Train
  • Присъждане на ECVET кредити и сертифициране
  • Тестване и обратна връзка