• Eco-friendly ICT-based training outcomes for adults 2019-1-BG01-KA204-062366

  • Eco-friendly ICT-based training outcomes for adults 2019-1-BG01-KA204-062366

  • Eco-friendly ICT-based training outcomes for adults 2019-1-BG01-KA204-062366

Фондация Интелект, България е създадена с основна роля за обединяване на усилията на хората, професионално заети с обучение, научна и развойна дейност и дейности по популяризиране в областта на биологията и химията, екологията и техните икономически, социални и правни аспекти, както и прилагане на ИКТ. Нейната мисия е фокусирана върху образованието и обучението с помощта на дигитални технологии за реализиране на програми за държавни и частни компании в областта на развитието на работната сила, стартирането и управлението на бизнеса, маркетинга, търговското и жилищното развитие. Фондацията осъществява своята мисия, като обединява експерти в тази област от български и европейски университети, изследователски организации, индустриабни предприятия и институции за вземане на решения. Интелект притежава научни и изследователски познания по производство, приложение и икономическо планиране в областта на зелената биотехнология, екологично чистата преработка на храни, екологията и биоикономиката. Фондацията координира дейностите на своите членове за целенасочено прилагане на научните постижения в практиката; за интеграция на хора, които се нуждаят от актуализиране / надграждане на професионалните си знания и умения в съответните образователни структури; за създаване на интерес към младите хора към професионална кариера в гореспоменатите области. Екипът на фондацията е дълбоко ангажиран в провеждането на научни изследвания, които задават актуалните въпроси за това какъв вид преподаване, учене и лидерство насърчава възможностите, постиженията и социалната справедливост през 21 век. https://intellect-foundation.org/en/