• Eco-friendly ICT-based training outcomes for adults 2019-1-BG01-KA204-062366

 • Eco-friendly ICT-based training outcomes for adults 2019-1-BG01-KA204-062366

 • Eco-friendly ICT-based training outcomes for adults 2019-1-BG01-KA204-062366

ECO-Train ИКТ-базирана схема за обучение, насърчаваща възможностите за обучителите на възрастни

 • Ръководител:           P2 Intellect Foundation, BG
 • Проектни структури: PSC, DUC and QMC
 • Езици:              BG, EN, ES, GR
 • Медия(ии): Уебсайт
 • Продължителност: - 31.10.2021
 • Целева група: Обучители на възрастни
 • Съдържание: Създаване и функциониране на ECO-Train ИКТ базирана схема на обучение - модел за организация и функциониране на обучителен процес за обучители на възрастни
  • Дизайн на алгоритъм за представяне на обучително съдържание като единици от обучителни резултати (ULOs) - основни компоненти на компетентността
  • Избор на подходящи инструменти за обучение: онлайн/офлайн-базиран обучителен материал, включващ елементи за самооценяване
  • Създаване на 10 обучителни пътеки (ОП), съставени от конкретни ECO-Train обучителни резултати (LOs), аранжирани да отговарят на нивата 5, 6 и 7 на EQF
  • Използване на ECVET концепцията за оценка на учебни материали и методика на обучение
  • Генериране на описание на компетенции за обучителите на възрастни в областта на проекта в съответствие с нива 5, 6 и 7 на EQF и основни дескриптори (знания, умения, самостоятелност-отговорност)
  • Предложение за перспективен процес на сертифициране.