• Eco-friendly ICT-based training outcomes for adults 2019-1-BG01-KA204-062366

  • Eco-friendly ICT-based training outcomes for adults 2019-1-BG01-KA204-062366

  • Eco-friendly ICT-based training outcomes for adults 2019-1-BG01-KA204-062366

Резултатите, разработени по време на изпълнението на проекта ECO-Train са в съответствие с цялостния му план, разпределени по фази, както следва:

  • Подготвителна фаза

 

  • Изпълнителна фаза

 

  • Фази на проследяване и устойчивост; дейности за разпространение и използване