• Eco-friendly ICT-based training outcomes for adults 2019-1-BG01-KA204-062366

 • Eco-friendly ICT-based training outcomes for adults 2019-1-BG01-KA204-062366

 • Eco-friendly ICT-based training outcomes for adults 2019-1-BG01-KA204-062366

ИКТ в обучението – практически инструкции за обучители на възрастни

 • Ръководител: P1 ROMB, BG
 • Проектни структури: PSC, DUC и QMC
 • Езици: EN
 • Медия(ии): Уебсайт
 • Продължителност: 09.19 - 28.02.2020
 • Целева група: инструктори, които практикуват в сферата на иновативните екологични технологии и експерти по темата, участващи в разработването на съдържание
 • Съдържание: Ръководство, съставено от три части, които разглеждат ИКТ приложенията в контекста на обучението.
  • Част 1: Обучение по ИКТ (компютри и интернет) – ключови аспекти на приложенията за технологична грамотност в обучението (презентационен софтуер, съхранение, отношения между хората и виртуална реалност).
  • Част 2: Обучение с ИКТ – как технологията улеснява обучението: представяне, демонстрация и манипулиране на данни с помощта на инструменти за възпроизводимост; използване на специфични приложения за учебни програми - образователни игри, симулации, уроци, виртуални лаборатории, визуализации и графични изображения на абстрактни понятия, използване на информация и ресурси на диск или онлайн енциклопедии, интерактивни мрежи, електронни вестници и други.
  • Част 3: Примери за ИКТ приложения в иновативни екологични технологии.