• Eco-friendly ICT-based training outcomes for adults 2019-1-BG01-KA204-062366

 • Eco-friendly ICT-based training outcomes for adults 2019-1-BG01-KA204-062366

 • Eco-friendly ICT-based training outcomes for adults 2019-1-BG01-KA204-062366

ECO-Train Web-2платформа за смесено обучение

 • Ръководител: P7 C.F. PERACH HOLDINGS LTD, IL
 • Проектни структури: PSC, DUC и QMC
 • Езици:              BG, EN, ES, GR
 • Медия(ии): Уебсайт
 • Продължителност: Създаване – 02.20; Функциониране – 31.10.21
 • Целева група: Обучители на възрастни (вкл. помощен персонал); Специалисти в областта на научноизследователската и развойна дейност; работодатели / мениджъри на компании, чиято дейност е в областта на проекта; безработни и търсещи работа; лица, определящи политиката и социални партньори; широка публика
 • Съдържание: Ориентирана към обучаващите се ИТ-базирана платформа, проектирана и изградена като среда за обучение
  • Информация за проекта (цели, целеви групи, етапи на изпълнение, очаквани резултати и очаквано въздействие); Консорциум на ECO-Train и ролята му в развитието на проекта.
  • ECO-Train панел за електронно обучение: електронни ресурси: мета-база данни, която предлага информация на крайните потребители, като полезни връзки, законодателни документи, информация за образованието за възрастни, проучвания и доклади, свързани с практиките за развитие на европейско и национално ниво и т.н.; национална информация / информация на ЕС относно актуалните ресурси в областта на иновативните екологични технологии и свързаните с тях сектори.
  • Отворен форум за разпространение и използване