• Eco-friendly ICT-based training outcomes for adults 2019-1-BG01-KA204-062366

  • Eco-friendly ICT-based training outcomes for adults 2019-1-BG01-KA204-062366

  • Eco-friendly ICT-based training outcomes for adults 2019-1-BG01-KA204-062366

InstalofiLevante S.L. (FyGConsultores), Испания е частна организация за обучение на високо ниво, пионери в създаването заедно с компании, възрастни и млади хора на съвместно обучението по иновативни концепции, създаване на бизнес, основни умения за пригодност за работапредприемачество и обучение за изграждане на меки и твърди умения. FyG действа активно като компания за образование и обучение, която насърчава и стимулира развитието на възрастните, които търсят нови възможности и им помага да се правят по-успешно с предизвикателствата на различните фактори на изключване. FyG има опит в провеждането на широк спектър от обучителни курсове и менторски програми за компании, предприемачи, новосъздадени бизнес структури, а така също и с лица от групи в неравностойно положение. Компанията действа като орган, предоставящ кариерно ориентиране, професионално консултиране и предоставяне на услуги за въвеждане в работа и посредничество на пазара на труда за безработни. Понастоящем, FyG присъства на международните пазари, като помага на компаниите да определят стратегии, които да им позволят да се развиват на външни пазари и в международни бизнес среди. Понастоящем FYG си сътрудничи с широк кръг икономически участници, както публични, така и частни. http://www.fygconsultores.com/