• Eco-friendly ICT-based training outcomes for adults 2019-1-BG01-KA204-062366

  • Eco-friendly ICT-based training outcomes for adults 2019-1-BG01-KA204-062366

  • Eco-friendly ICT-based training outcomes for adults 2019-1-BG01-KA204-062366

Research Oraganization and Manufacture of Bioproducts (РОМБ ООД), България – координатор на проекта, е с основен предмет на дейност, фокусиран върху изследвания в областта на биотехнологиите и производството на биологично активни вещества от микробен и растителен произход. Бизнес интересте на компаниятаи обхващат пазара на зелени технологии / услуги на национално и международно ниво. Основната мисия на организацията е да подкрепя развитието на бизнес дейности, предоставяйки на своите клиенти най-добрите и най-модерните решения, най-иновативните технологии, експертиза и информация, с първокласни умения за координация и системи за глобална подкрепа, като същевременно създава устойчива добавена стойност. Компанията има изследователски център на територията на Института по физиология на растенията и генетика при БАН, който включва агрономични, агрохимични, микробиологични, биохимични лаборатории; лаборатории за клетъчни и тъканни култури, фитопатология и борба с вредителите. Фирмата притежава и национална производствена база. Компанията изгражда устойчиви взаимоотношения със своите клиенти, като предоставя икономически ефективни и технически иновативни екологични стоки и услуги, включително решения за управление. Едно от водещите направления е посветено на подпомагане на управлението на знанията за науките за живота. Компанията се ангажира да осигури безопасна среда за своите служители, изпълнители и широката публика в общностите, в които работи. РОМБ е фокусирана върху това да даде възможност на тези компании да подобрят своята производителност чрез интегративни решения, които обхващат цялата стойностна верига за научни изследвания и разработки. http://romb.bio/